Předmět seznamuje studenty s aktuálními poznatky pedagogické, sociální a školní psychologie, které jsou bezprostředně využitelné v jejich budoucí praxi. Zároveň bude v seminářích věnován prostor nácviku efektivní komunikace. Studenti budou vycházet ze svých praktických zkušeností získaných v rámci asistentské praxe (v předchozím Bc. studiu nebo si ji mohou zapsat jako volitelný předmět), které se budou týkat pozorování interakcí učitele a žáků, procesů kognitivní aktivace, emočních a motivačních stránek učení studentů.

Podmínky pro úspěšné splnění předmětu:

  • Aktivní účast na seminářích (max. 3 absence)
  • Samostudium literatury* a výukových podkladů
  • Příprava a odevzdání pedagogického portfolia (více informací viz níže; inspirace např. zde)
  • Kombinovaná zkouška (písemná, 2. opravný pokus je ústní)

Pokyny k odevzdání portfolia:

Pedagogické portfolio prosím vypracujte a odevzdejte nejpozději do pondělí 3. ledna 2021. Materiál by měl být odevzdán v digitální podobě (scan, foto, el. dokument), v jednom souboru (PDF/zip) pomocí tohoto odkazu. Soubory prosím neodesílejte e-mailem, využijte pouze uvedeného odkazu. Odevzdání portfolia v zadaném termínu je podmínkou přístupu ke zkoušce.

Portfolio by mělo, mimo dalších materiálů, postihovattaké oblasti:

  • osobní vzdělávací platforma (formulace osobních východisek, filozofie pedagogické činnosti, názorů a postojů vůči profesi)
  • osobnostní sebereflexe a předpoklady k vykonávání profese

* Zejména Gordon, T., & Žemlová, J. (2015). Škola bez poražených: praktická příručka efektivní komunikace mezi učitelem a žákem. Malvern. Dále materiály, viz odkaz na prezentace k předmětu (heslo=ops_2021).