Kurz je zaměřený na základní seznámení s charakteristikami odborného studia, fungováním vědy a způsobem psychologické práce, se zaměřením na rámec studia psychologie. 

Podmínky pro úspěšné splnění předmětu:

 1. Aktivní účast na seminářích (max. 2 absence)
 2. Splnění všech průběžných úkolů (s jednou možností přepracování)
 • Úkoly jsou zadávány na hodině, mezní termín jejich odevzdání (pouze elektronicky) je uvedený u každého úkolu.
 • Pod tímto odkazem můžete nahrát soubor s vaším úkolem.
  Opravy vrácených úkolů můžete vkládat pod tímto odkazem – oprava odevzdaného úkolu.

Klíčová témata kurzu:

 1. Specifika studia psychologie a psychologické práce, psychologická gramotnost, odborné výzvy a etické aspekty
 2. Základy vyhledávání informací (odborné zdroje a databáze), přehled publikací a periodik
 3. Posouzení kvality a relevance zdrojů, typy textů a druhy studií (zaměření, metodologie, formální náležitosti)
 4. Práce s odborným textem – analýza, syntéza
 5. Základy tvorby odborného textu – citování zdrojů a norma APA, plagiátorství
 6. Základy tvorby odborného textu – struktura textu
 7. Práce s daty v psychologii a dalších společenskovědních disciplínách

Prezentace z hodin jsou k dispzici ve sdílené složce.


Zadání úkolů (průběžně aktualizované):

Úkol č. 1 (3. 10.): Projděte si etický kodex naší katedry a ke každému ze čtyř odstavců napište, zda/proč je zde uvedený obsah důležitý a aktuální. V textu poté najděte body, které vnímáte jako osobní nebo profesní výzvu (právě pro Vás jako studenta či budoucího psychologa).