Aktuálně: Obě přednášky byly bohužel, z důvodu epidemiologické situace, zrušeny. Náhradní termín bude v předstihu zveřejněn.


Původní informace:

  • Brněnská přednáška (odvolána )
  • Pražská přednáška (odvolána)

Odkaz na Facebook přednášky: https://www.facebook.com/events/215375813059579/


Oficiální text organizátorů:

Vidí nás druzí lidé stejně, jako my sami sebe v zrcadle? Jak se vlastně vidíme my sami a proč svůj obraz zkreslujeme? Máte někdy pocit, že vám druzí zkrátka nerozumí a neví, jací ve skutečnosti jste? Pokud vás zajímají odpovědi na tyto otázky, nezmeškejte přednášku psychologa Dalibora Kučery. Ten nám otevře svět přemýšlení o nás, našem chování a charakterových rysech. Spolu se podíváme i na to, jak dobře a v čem nás druzí lidé dokáží posoudit. Zjišťovat budeme, jestli jsou lidé, kteří (se) dokáží lépe posuzovat než druzí. A zamyslíme se i nad tím, jak vlastně přisuzujeme druhým lidem jejich osobnostní charakteristiky a kvality, a jestli při tom hraje roli vzájemný vztah, intimita či délka vztahu. Pojďte se seznámit s výsledky nové sociálně-psychologické studie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a podívat se v zrcadle na sebe lépe!

Dalibor Kučera bude vyprávět o:
– osobnosti v perspektivě psychologie
– tom, jak nás druzí lidé vidí a posuzují
– tom, kdy a proč nás vidí druzí lidé stejně jako my sami sebe
– poznávaní druhých a poznávaní sebe samého

Po přednášce je připravena diskuse.

Přednáška „Jak nás vidí druzí lidé?“