Předmět je zaměřený na rozvoj osobnostních a profesních předpokladů budoucích učitelů. Cílem předmětu je nejen zprostředkovat možnost sebereflexe a podpořit formování jejich profesní identity, ale také iniciovat diskusi k reálným situacím školního prostředí, které jsou klíčové pro utváření profesních postojů. Seminář se zaměřuje na základní oblasti: Učitel začíná; kázeň; práce se třídou; osobnost žáka; učitel jako člověk a profesionál.

Podmínky pro úspěšné splnění předmětu:

  • Aktivní účast
  • Samostatná práce (sebediagnostická reflexe): Provedení vlastní psychologické diagnostiky prostřednictvím rozhraní PoznejSe.cz, se zajištěním minimálně 6 svých dalších posuzovatelů. Následně odevzdání seminární práce s tématikou reflexe vlastních osobnostních kvalit s ohledem na profesi učitele, zahrnující také interpretaci výsledků diagnostického úkolu.*
  • Termín odevzdání práce v elektronické verzi: do 18. prosince 2020. Práci prosím odevzdejte pouze prostřednictvím tohoto odkazu.

* Doporučený postup:
Projděte si všechny Vaše výsledky (celkem min. sedm rozdílných pohledů na Vaši osobnost, které jste získali z rozhraní PoznejSe.cz – tj. jedno Vaše vlastní sebeposouzení a šest posouzení od jiných lidí) a přemýšlejte o shodách a rozdílnostech, výrazných osobnostních charakteristikách a silných a slabých stránkách ve směru k Vaší budoucí učitelské profesi. Zvažte, jak se vidíte sami a jak Vás vidí lidé v různých oblastech Vašeho života. Tyto úvahy rozveďte v textu.
Dále uveďte, co vnímáte pro svoji profesi jako přínosné, žádoucí a co nikoliv. Co Vám pomůže fungovat jako učitel–profesionál a co Vám naopak bude Vaši roli ztěžovat? Jak myslíte, že budete zvládat náročné situace? Očekáváte, že budete osobnostně a profesně růst, případně jakou cestou? To jsou otázky, které by měl Váš text také reflektovat.