Uvedené informace jsou neaktuální.
Všechny potřebné informace naleznete v e-mailové korespondenci (viz Vaše univerzitní e-mailová schránka). V případě dotazů se na mě prosím neváhejte obrátit.


Předmět vychází z uveřejněných sylabů a je zaměřen na představení základních teoretických východisek pedagogické a školní psychologie a sociálních jevů, které s prostředím třídy souvisejí. Pozornost je věnována také oblasti motivace a kognice.

Požadavky pro úspěšné ukončení předmětu:

  • Aktivní účast (max. 1 absence)
  • Zpracování a prezentace kazuistiky pedagogicko–psychologicky problematické situace (zpracování a struktura vychází z požadavků APS, resp. min. 3 normostrany textu – původního obsahu, min. 4 citované aktuální odborné zdroje)
  • Odevzdání písemného podkladu (shrnutí kazuistiky)
  • Kombinovaná zkouška – písemná (2 opravné pokusy; 2. pokus je ústní)