Kurz je zaměřený na základní seznámení s charakteristikami odborného studia, fungováním vědy a způsobem psychologické práce, se zaměřením na rámec studia psychologie. 

Podmínky pro úspěšné splnění předmětu:

 • Aktivní účast na seminářích (max. 2 absence)
 • Splnění všech průběžných úkolů

Pod tímto odkazem můžete nahrát soubor s vaším úkolem.


Zadání posledního úkolu na Data a metody v psychologii: „Práce s vědeckými databázemi“
Odevzdání elektronicky do 3. ledna 2022 (pomocí odkazu výše)

I. Pomocí vašeho univerzitního přístupu do databází AK JU vyhledejte pět odborných psychologických článků, které splňují následující kritéria:

 1. Článek se současně nachází min. ve dvou zdrojích (databázích) AK JU.
 2. Dohledejte počet citací článků ve Scopus/Wos a současně v Google Scholar.

II. Vyhledejte v databázích AK JU min. tři psychologické články, se kterými je pracováno v rámci min. tří kvalifikačních prací v portálu Theses.cz (jsou zde rozpracovány a samozřejmě citovány).

III. Vyhledejte min. dva psychologické články, které jsou zveřejněné jak na portálu Psyarxiv, tak na portálu Researchgate.

Výsledky vašich rešerší přehledně uveďte v odevzdávaném dokumentu – seminární práci. V rámci úkolů uveďte citace všech textů podle normy APA (i těch nepublikovaných, příklady jsou např. na této stránce), krátký komentář k výsledkům rešerší (podle výše uvedených bodů) a internetové odkazy na všechny dokumenty, se kterými jste pracovali (odkazy v databázích a portálech).

Zdroje:

 1. Vědecké databáze AK JU (https://lib.jcu.cz/cz/katalog-2/abecedni-seznam-databazi):
  – EBSCOhost
  – ProQuest (vč. PSYCINFO a PSYCARTICLES)
  – PubMed
  – Scopus
  – Web of Science (WoS)
  Poznámka: Pro některé přístupy mimo síť JU (z domova) je třeba využít připojení prostřednictvím VPN (viz https://vpn.jcu.cz/ a https://vpn.jcu.cz/openvpn.htm).
 1. Portál kvalifikačních prací https://theses.cz
 2. Portály https://www.researchgate.net a https://psyarxiv.com
 3. Google scholar (https://scholar.google.cz)