Předmět seznamuje s filozofickými východisky psychologie a s její emancipací a vývojem od druhé poloviny 19. století do současnosti. Předmětem zájmu jsou jednotlivé psychologické směry a jejich představitelé, stejně jako kontexty změn psychologických paradigmat.


Podmínky pro úspěšné splnění předmětu:

 • Studium literatury (zejm. povinné; viz sylaby)
 • Kombinovaná zkouška (orientace v dějinách psychologie a v základních teoriích)

Okruhy ke zkoušce:

 1. Antické a středověké psychologické koncepty, novověké psychologické koncepty
 2. Formování vědecké a aplikované psychologie a vlivy dalších vědních oborů
 3. Strukturalismus a funkcionalismus
 4. Psychodynamické přístupy
 5. Behaviorismus a neobehaviorismus
 6. Gestaltismus a neogestaltismus
 7. Fenomenologické a existenciální přístupy
 8. Humanistická psychologie
 9. Kognitivní psychologie
 10. Další psychologické směry, čs. psychologie 20. stol.