Odborná specializace

Dalibor Kučera je pedagog a výzkumný pracovník v oblasti obecné, sociální a pedagogické psychologie. Magisterský titul získal v oboru učitelství na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni, doktorský v oboru obecná psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde rovněž získal titul PhDr. v oboru psychologie.

Dlouhodobě se zabývá problematikou psychologie užívání jazyka a alternativním psychometrickým přístupům. Je autorem odborných publikací, například knih Moderní psychologie: Hlavní obory a témata současné psychologické vědy nebo Komputační psycholingvistická analýza českého textu.

Výzkumné a profesní aktivity

Dalibor Kučera je členem rady Českomoravské psychologické společnosti pro období 2018–2022, od roku 2018 předsedou sekce Obecná a teoretická psychologie ve vědecké radě konference ICP2020/2021, od roku 2016 členem České asociace pedagogického výzkumu a od roku 2015 členem výkonné a technické redakce časopisu Pedagogika, vydávaného Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze.

Od roku 2013 působí jako odborný asistent a výzkumný pracovník na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, na katedře psychologie. Od roku 2018 působí na této fakultě jako člen Etické komise PF JU. Od roku 2020 je také odborným asistentem na Katedře psychologie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni.

V letech 2016–2018 byl řešitelem tříletého výzkumného projektu CPACT (Komputační psycholingvistická analýza českého textu) podpořeného Grantovou agenturou ČR (GAČR 16-19087S). V roce 2020 pak získal prestižní vědecké Fulbright-Masarykovo stipendium Komise J. W. Fulbrighta k projektu „Personality Processes and Oral Communication“ (Fulbright-Masaryk grant 2020-28-11) na University of Arizona (USA).