Dalibor Kučera je pedagogem a vědeckým pracovníkem v oblasti obecné, sociální a pedagogické psychologie. Dlouhodobě se zabývá výzkumem metod založených na analýze komunikace a jejich využitím v psychologii.

Titul Ph.D. v oboru obecná psychologie a titul PhDr. v oboru psychologie získal na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, titul docent v oboru psychologie získal na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Klíčovým tématem, kterému se věnuje od roku 2012, je oblast psychologie užívání jazyka. V letech 2016–2018 byl řešitelem tříletého výzkumného projektu CPACT, „Komputační psycholingvistická analýza českého textu“, podpořeného Grantovou agenturou České republiky (16-19087S). V roce 2020 získal seniorské Fulbright-Masarykovo stipendium Komise J. W. Fulbrighta s projektem „Personality Processes and Oral Communication“ (2020-28-11) na University of Arizona (Tucson). Projekt odstartoval dlouhodobou spolupráci s touto institucí a umožnil zformulovat důležité výzvy oboru ve studii „Beyond English: Considering Language and Culture in Psychological Text Analysis“.

Mimo výzkumu komunikace se dlouhodobě věnuje tématu inter- a intrapersonální percepce, zejména problematice sebeposouzení a posouzení druhých lidí, a jejím sociálně-psychologickým souvislostem. V rámci pedagogicko-psychologického výzkumu získal roku 2016 stipendium Norway Grants (NF-CZ07-INP-5-4342015) na Norwegian University of Science and Technology (Trondheim). Od roku 2022 se zaměřuje na možnosti využití technologií pro virtuální realitu v psychologickém výzkumu, v rámci projektu VR TEAM.

Od roku 2021 působí jako vedoucí Katedry psychologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, na které je zaměstnán od roku 2013. Od roku 2018 je členem Etické komise PF JU a v letech 2022–2023 členem Akademického senátu JU. V roce 2020 zahájil spolupráci s Katedrou psychologie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Od roku 2015 je členem výkonné a technické redakce časopisu Pedagogika, vydávaného Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy, od roku 2016 členem České asociace pedagogického výzkumu. Od roku 2015 je členem Českomoravské psychologické společnosti, kde v období 2018–2022 a 2022–2026 působí jako člen Rady ČMPS. V období 2023–2024 působí také jako zvolený předseda Sdružení kateder psychologie ČR.

Dalibor Kučera je autorem řady odborných publikací, mimo jiné knih „Osobnostní markery v textu“, věnované aplikaci kvantitativní psychologicko-lingvistické analýzy písemného projevu při popisu osobnosti, „Moderní psychologie: Hlavní obory a témata současné psychologické vědy“ nebo kolektivní monografie „Výzkum CPACT: Komputační psycholingvistická analýza českého textu“.