Odborné a profesní zázemí

Dalibor Kučera je pedagogem a výzkumným pracovníkem v oblasti obecné, sociální a pedagogické psychologie.

Titul Ph.D. v oboru obecná psychologie a titul PhDr. v oboru psychologie získal na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, titul docent v oboru psychologie získal na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Dalibor Kučera je od roku 2021 vedoucím Katedry psychologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde působí od roku 2013. Od roku 2018 je zde členem Etické komise PF JU a v letech 2022–2023 členem Akademického senátu JU.

Od roku 2015 je Dalibor Kučera členem Českomoravské psychologické společnosti a členem Rady ČMPS, do které byl zvolen pro období 2018–2022 a 2022–2026. V roce 2015 se stal členem výkonné a technické redakce časopisu Pedagogika, vydávaného Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy. Od roku 2016 je rovněž členem České asociace pedagogického výzkumu. V letech 2018–2021 působil jako předseda sekce Obecná a teoretická psychologie ve vědecké radě konference ICP2020/2021. V roce 2020 pak zahájil spolupráci s Katedrou psychologie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni.

Výzkumné a projektové aktivity

Dalibor Kučera se dlouhodobě zabývá problematikou psychodiagnostických a psychometrických přístupů a oblasti psychologické metodologie.

Od roku 2012 se výzkumně orientuje na oblast psychologie užívání jazyka. V letech 2016–2018 byl řešitelem tříletého výzkumného projektu CPACT, „Komputační psycholingvistická analýza českého textu“, podpořeného Grantovou agenturou České republiky (16-19087S). V roce 2020 získal seniorské Fulbright-Masarykovo stipendium Komise J. W. Fulbrighta k projektu „Personality Processes and Oral Communication“ (2020-28-11) na University of Arizona (Tucson). Roku 2016 získal také stipendium Norway Grants (NF-CZ07-INP-5-4342015) na Norwegian University of Science and Technology (Trondheim) s autorským projektem z oblasti aplikované pedagogické psychologie. Mimo uvedeného se věnuje problematice inter- a intrapersonální percepce a jejím sociálně-psychologickým souvislostem.

Dalibor Kučera je autorem řady odborných publikací, například knih „Osobnostní markery v textu“ o aplikaci kvantitativní psychologicko-lingvistické analýzy písemného projevu při popisu osobnosti, „Moderní psychologie: Hlavní obory a témata současné psychologické vědy“ nebo kolektivní monografie „Výzkum CPACT: Komputační psycholingvistická analýza českého textu“. V roce 2016 získal cenění Best Presentation Award od Bulgarian Academy of Sciences & SGEM Scientific Commitee za za prezentaci studie „Computational Psycholinguistics as a Tool of Psychological Assessment“.