Kurz je zaměřený na shrnutí dosavadního studia psychologie a další odborný rozvoj studentů. Pozornost je věnovaná směřování studentů, jejich specializaci, dalšímu studiu a participaci na veřejném životě a životě psychologické komunity.

Předmět má kolektivní diskusní charakter a směřuje k zvýšení povědomí a orientace studentů v aktuální situaci vztahující se k oboru psychologie.


Aktuálně: Výpisky a prezentace z témat letního semestru 2024 naleznete pod tímto odkazem.


Podmínky pro úspěšné splnění předmětu (LS 2024):

 • Zpracování tématu a jeho prezentace, zpracování písemného souhrnu
 • Aktivní účast (maximálně 2 absence za semestr) a participace na diskusi

Rozpis témat kurzu:

 1. Zákon o psychologických a psychoterapeutických službách
 2. Aktuální trendy v odborných zdrojích – periodika zahraniční
 3. Aktuální trendy v odborných zdrojích – periodika česká a slovenská
 4. Aktuální trendy ve výzkumu – katedry psychologie a AV ČR
 5. Profesní organizace (ČR, EU, svět) – jejich agenda a podmínky členství
 6. Konference z oblasti (1) aplikované a (2) teoretické psychologie (ČR, EU, svět)
 7. Akreditované a neakreditované kurzy a další vzdělávání
 8. Studentské granty a možnosti financování studentského výzkumu
 9. Studentské mobility – možné partnerské organizace v Evropě
 10. Studentské praxe – interní seznam, výzvy a další pracoviště
 11. Studentské organizace a možnosti propojení studentů