Záznamy psychologických přednášek

Rozhovor pro Český rozhlas k umělé inteligenci

16. listopadu 2023

Umělá inteligence dřív klidně poradila, jak vykrást auto. Teď už to neudělá, protože ji umravňují lidští trenéři, vysvětluje odborník.

Čím víc úkolů jí zadáváme, tím je dokonalejší. Mluví s námi na záznamnících, píše za děti slohy, aktivně se učí, dokonce už si laskavě povídá s osamělými lidmi. Umělá inteligence. Možná ji znáte jako Siri, Clairu nebo Her. Posledně jmenovaná je název vědeckofantastického filmu, ve kterém hrdina „ujede“ na vztahu s AI dívkou (AI = Artificial Intelligence = umělá inteligence). Oscarový příběh z roku 2013 je dnes už realitou.
(Eva Kadlčáková pro pořad Dopolední host)

Více informací se dozvíte v rozhovoru pro Český rozhlas – https://budejovice.rozhlas.cz/umela-inteligence-driv-klidne-poradila-jak-vykrast-auto-ted-uz-neudela-protoze-9115501


Jak nás vidí umělá inteligence?

1. listopadu 2023

V přednášce se dozvíte o novém psychologicko-informatickém výzkumu, který testoval analytické schopnosti známého chatbota ChatGPT. ChatGPT a další komunikační systémy založené na strojovém učení, nás fascinují svými schopnostmi a dá se předpokládat, že jejich příchod změní celou řadu oborů lidské činnosti. V této studii nás zajímalo, do jaké míry je nás ChatGPT schopný posoudit – tedy odhadnout osobnost autora textu, který je do aplikace vložený.
Pro výzkum jsme použili soubor 620 textů od 155 různých pisatelů s cílem získat od ChatGPT odhad jejich pěti klíčových osobnostních charakteristik.

© Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023 – https://youtu.be/EWzzSIcPD3A?si=9Z3dLHHpMplOqFNq


Rozhovor pro Český rozhlas k psychologii užívání jazyka

25. května 2023

Lhář se vyhýbá detailům, oběť slovesům a manipulátor vědcům, prozrazuje odborník na psychoanalýzu textu

Sledujete detektivky? Pak už jste se v nich možná viděli, jak kriminalisté určovali psychologický profil pachatele podle slov, která volí v esemeskách a hlasových zprávách. Něčím podobným se zabývá psychoanalýza textu. Té se věnuje Dalibor Kučera z katedry psychologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
(Eva Kadlčáková pro pořad Dopolední host)

Více informací se dozvíte v rozhovoru pro Český rozhlas:


Slova, která nás odhalí? Psychologická analýza textu v 21. století

12. dubna 2023

Moderní technologie nám poskytují dosud nevídané možnosti, jak přistupovat ke zpracování textu a jeho psychologické interpretaci. Přes všechny úspěchy a pokrok, který psychologicko-lingvistická analýza komunikace v posledních letech zaznamenala, se stále musíme zamýšlet nad řadou důležitých otázek a problémů, které jsou spojené jak s jejími východisky, tak samotnou aplikací.

Z jakých předpokladů moderní analýza textu vlastně vychází? Jaké jsou současné trendy v analýze textu a jaké souvislosti mohou ovlivnit její další vývoj? Jaká jsou rizika využívání AI a strojového učení při práci s textem v psychologii? Na tyto a další otázky se zaměříme v příspěvku věnovaném tématu psychologie užívání slov – Slova, která nás odhalí.

© Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023 – https://youtu.be/hsR1VtCmS4U?si=LbYO2_4kkjdftIUb


Výzkum chování a prožívání lidí v „době covidové“

27. listopadu 2020

Prezentace představuje výsledky národní studie „JUPSYCOR: Psychologické souvislosti výskytu koronaviru v ČR“, která se zaměřila na sběr výpovědí dospělých obyvatel ČR o jejich chování a prožívání v období tzv. první vlny epidemie. Toto video bylo prezentováno 27. listopadu 2020 v rámci Noci vědců na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.

Autoři: Dalibor Kučera, Iva Stuchlíková, Eva Potužníková, Tomáš Mrhálek, Michala Plassová
Prezentuje: Dalibor Kučera

© Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2020 – https://youtu.be/UjUVXtAilj8


Psychologické souvislosti výskytu koronaviru v ČR

17. září 2020

Příspěvek představuje výsledky národní studie JUPSYCOR: Psychologické souvislosti výskytu koronaviru v ČR, která se zaměřila na sběr výpovědí dospělých obyvatel ČR o jejich chování a prožívání v období od 18. března do 24. května 2020. Studie se zúčastnilo 2717 respondentů ve věku 18–89 let, kteří poskytli textové odpovědi na tři otevřené otázky, vyplnili sadu dotazníků, SRQ20 (Self-Reporting Questionnaire), SEHP (Subjective Emotional Habitual Well-being Scales) a HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale), a sdělili základní demografické informace o své osobě. Při zpracování dat bylo sledované období rozděleno do čtyř časových rámců, které respektují klíčové milníky související se společenskou a bezpečnostní situaci. V představených výsledcích je popsán vývoj situace (analýza trendů v prožívání respondentů v průběhu času) a souvislosti spojené s pohlavím a věkem respondentů.

Autoři: Iva Stuchlíková, Dalibor Kučera, Eva Potužníková, Tomáš Mrhálek, Michala Plassová
Prezentuje: Dalibor Kučera

Záznam přednášky:
© ČMPS, 2020 – https://www.youtube.com/channel/UCdPgED07k3wOinCKHFrIdxA


Jak nás vidí druzí lidé aneb Jak lidé posuzují svou osobnost a osobnost druhého

26. listopadu 2019

Přednáška se věnuje výzkumu osobnostního sebeposouzení a posouzení druhým člověkem. Jak sami sebe vidíme a proč svůj obraz často zkreslujeme? Jak dobře a v čem nás druzí lidé dokáží posoudit? Jsou lidé, kteří (se) posuzují lépe než druzí? Odpovědi na tyto a další otázky se dozvíte v prezentaci výsledků nové sociálně-psychologické studie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Více informací se dozvíte také v rozhovoru pro Český rozhlas:


Hledání osobnosti mezi slovy

13. listopadu 2018

V období 2016–2018 byl na Pedagogické fakultě JU realizován výzkumný projekt CPACT (Komputační psycholingvistická analýza českého textu), který se zaměřil na studium mezilidské komunikace. Zajímají-li Vás výsledky tohoto výzkumu, podívejte se na přednášku, která proběhla 13. listopadu 2018 v historické budově Jihočeského muzea.

Záznam přednášky: