Projekt JUPSYCOR: Psychologické souvislosti výskytu koronaviru v ČR

Zúčastněte se našeho výzkumu zaměřeného na získávání výpovědí lidí o jejich chování a prožívání v mimořádné situaci šíření koronaviru v České republice.

Projekt JUPSYCOR, Psychologické souvislosti výskytu koronaviru v ČR, je obecně prospěšný, nekomerční výzkum. Cílem výzkumu je získávat a interpretovat výpovědi respondentů, sledovat vývoj v čase a poskytnout podklady pro psychologickou praxi, výzkum, ale také pro účinnou péči o nejohroženější skupiny obyvatel. Realizaci výzkumu zajišťuje Oddělení psychologie Katedry pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Více informací o našem projektu naleznete na stránkách www.jupsycor.cz a na Facebooku www.facebook.com/jupsycor.
Druhá vlna sběru dat byla zahájena v září 2020.

Děkujeme všem respondentům za jejich účast!