Psychologicko-lingvistický výzkum na University of Arizona

Od února do června 2021 probíhal na americké University of Arizona výzkumný projekt „Personality Processes and Oral Communication“, který byl podpořen Fulbright-Masarykovým stipendiem Komise J. W. Fulbrighta (2020-28-11). Projekt realizoval dr. Dalibor Kučera (Katedra psychologie PF JU) ve spolupráci s prof. Matthiasem Mehlem (Psychology Department, Naturalistic Observation of Social Interaction Laboratory, UA).

Projekt byl zaměřený na studium jazykových markerů osobnostních procesů v přirozené slovní komunikaci. Návrh cross-jazykově kompatibilního postupu jazykové analýzy, který byl cílem projektu, není pouze teoretickou výzvou, ale souvisí také s užitečnou praktickou aplikací. Vzhledem k rozsáhlé základně výzkumů realizovaných na anglickém jazyce a vysoce internacionálnímu charakteru angličtiny by mohlo být možné přenášet řadu výsledků na český jazykový kontext a výrazně tím obohatit úroveň současného poznání v oblasti studia vztahů mezi jazykem a osobností. Naším cílem je představit výpočetní postupy, které by umožňovaly detekovat markery (ukazatele) prožívání a chování mluvčích na základě výpočetní analýzy jejich verbálního projevu.

Více informací o Fulbrightově stipendiu: www.fulbright.cz

Další informace v anglickém jazyce:

The project is based on a research collaboration in the area of study of oral verbal communication and of analysis of the relationship between communication and personality processes. Within the fame of this collaboration, relevant features of English and Czech oral communication and it psychosocial aspects will be compared and analysed.

For this purpose, two research datasets will be used: (1) Data from American population gained in the project EAR (M. R. Mehl, University of Arizona) and (2) data from Czech population gained in the project CPACT (D. Kucera, University of South Bohemia). In both of these researches, recordings of interviews and audio recordings of spontaneous communication (real-life observational data) were collected. Their content will be subject to extensive computational analysis. At the same time, psychological data will be processed in the form of diagnostic test outputs, which will enable to look for relationships between communication parameters and personality characteristics of both populations. The results of the analyses and comparisons will be interpreted within the frame of current psychological-linguistic discourse and prepared for publication in scientific journals.

The merit of the project is not only in sharing and enriching knowledge and practices between the American and Czech partners, in linking two large national studies whose principles will be further developed, but also in analysing unique data from naturalistic electronically activated recordings (EAR) and in trans-linguistic perspective of the research. The outcomes be of use not only in psychology and linguistics, but also in sociology, education or medicine as well as other disciplines where interpretations of human communication with respect to the characteristics of the communicating person are of key importance.