Přednáška na Noci vědců – Slova jako zrcadlo osobnosti

V pátek 24. září 2021 proběhla přednáška Slova jako zrcadlo osobnosti, představená jako součást akce Noc vědců na naší univerzitě.
Prezentace se věnovala možnostem využití psychologické analýzy textu při popisu osobnosti komunikujícího (mluvčího).

Více informací naleznete na oficiálních stránkách Noci vědců:
https://www.nocvedcu.cz/…/3518-slova-jako-zrcadlo…