Americký psycholog J. W. Pennebaker v ČR

Profesor James W. Pennebaker z Texaské univerzity v Austinu patří mezi nejvíce citované sociální vědce na světě a je držitelem několika národních i mezinárodních vědeckých ocenění. Úzce spolupracuje s výzkumníky v oblasti informatiky, lingvistiky, komunikace a dalších oborů a zabývá se přirozeným jazykem a jeho vlivu na skupinovou dynamiku a osobnost v laboratorním i reálném světě.

Profesor Pennebaker působil v květnu 2022 na pedagogické fakultě UHK v rámci Fulbrightova stipendijního programu. Přes jeho velké pracovní vytížení byla možnost i pro neformální setkání, na kterém byla příležitost probrat otázky současného vývoje a výzev v oblasti psychologie užívání slov.