Přednáška na Psychologických dnech 2022

16. září 2022, Olomouc

Psychologie užívání slov: Problematika kontextu a jazyka v současném výzkumu

Příspěvek pojednává o roli jazyka, kultury a kontextu při kvantitativní psychologické analýze textu. Předmětem zájmu jsou současné metody a přístupy ve výpočetní analýze verbální komunikace a výzvy, které souvisejí s realizací cross-jazykových a cross-kulturních studií. Problematika je nahlížena z perspektivy aktuálního světového výzkumu, a to nejen v oblasti psychologie. Pozornost je věnována také vybraným českým studiím, které se zaměřily na psychologickou analýzu textu a hledání tzv. osobnostních markerů v komunikaci.