Journal articles (WoS)

Mašková, I., Kučera, D., & Nohavová, A. (2024). Who is really an excellent university student and how to identify them A development of a comprehensive framework of excellence in higher education. European Journal of Psychology of Education. https://doi.org/10.1007/s10212-024-00865-y

Kučera, D., Haviger, J., & Havigerová, J. M. (2022). Personality and Word Use: Study on Czech Language and the Big Five. Journal of Psycholinguistic Research. https://doi.org/10.1007/s10936-022-09892-6 (Note: full-text access: https://rdcu.be/cNMUS)

Kučera, D., & Mehl M. R. (2022). Beyond English: Considering Language and Culture in Psychological Text Analysis. Frontiers in Psychology, 13:819543. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.819543

Mašková, I., & Kučera, D. (2022). Performance, Achievement, and Success in Psychological Research: Towards a More Transparent Use of the Still Ambiguous Terminology. Psychological Reports, 125(2), 1218–1261. https://doi.org/10.1177/0033294121996000 (Note: published on-line February 25, 2021)

Havigerová, J. M., Haviger J., Kučera D., & Hoffmannová, P. (2019). Text-Based Detection of the Risk of Depression. Frontiers in Psychology, 10https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00513


Journal articles (Scopus)

Kučera, D., Stuchlíková, I., & Mrhálek, T. (2021). Impacts of COVID-19 Pandemic on the Mental Health of Working Adults in the Czech Republic: Analysis of Self-Report Psychological Data in a One Year Perspective. European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education, 11(3), 1061-1072. https://doi.org/10.3390/ejihpe11030079

Kučera, D. (2021). Our Words in a State of Emergency: Psychological–Linguistic Analysis of Utterances on the COVID-19 Situation in the Czech Republic. Psychological Studies, 66(3), 239-258. https://doi.org/10.1007/s12646-021-00613-y

Kučera, D., Haviger, J. & Havigerová, J. M. (2020). Personality and Text: Quantitative Psycholinguistic Analysis of a Stylistically Differentiated Czech Text. Psychological Studies, 65(3), 336-348. https://doi.org/10.1007/s12646-020-00553-z

Kučera, D. & Havigerová, J. M. (2015). Computational psycholinguistic analysis and its application in psychological assessment of college students. Journal of Pedagogy, 6(1), 61–72. https://doi.org/10.1515/jped-2015-0004


Journal articles (reviewed)

Stuchlíková, I., Kučera, D., Mrhálek, T., Potužníková, E., Plassová, M. (2021). Dynamics of COVID-19’s psychological impact in the Czech Republic: Situation during spring 2020. E-psychologie, 15(4), 40-59. https://doi.org/10.29364/epsy.420

Kučera, D., & Haviger, J. (2019). Analysis of formal characteristics of text in the CPACT Research: Enhancing the LIWC linguistic processing for the Czech language. Journal of Advanced Research in Social Sciences and Humanities, 4(2), 57-65. https://doi.org/10.26500/jarssh-04-2019-0203

Kučera, D., & Havigerová, J. M. (2016). Experimentální indukce emocí hněvu, radosti, strachu a smutku [Mood Induction Procedures of Anger, Joy, Fear and Sadness]. E-psychologie10(2), 34-46. PDF: Czech

Kučera, D. & Haviger, J. (2012). Using Mood Induction Procedures in Psychological Research. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 69, 31-40. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.11.380

Kučera, D., & Havigerová, J. M. (2011). Handwriting in diagnostic perspective. E-psychologie, 5(2-3), 1-8. PDF: English


Books

Kučera, D. (2020). Osobnostní markery v textu: Aplikace kvantitativní psychologicko-lingvistické analýzy písemného projevu při popisu osobnosti [Personality markers in text: Application of quantitative psychological-linguistic analysis of written text in personality description]. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta. PDF: Czech / English preview

Kučera, D., Havigerová, J. M., Haviger, J., Cvrček, V., Komrsková, Z., Lukeš, D., Jelínek, T., Urbánek, T., & Franková, J. (2018). Výzkum CPACT: Komputační psycholingvistická analýza českého textu [CPACT Research: Computational Psycholinguistic Analysis of Czech Text]. Č. Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. PDF: Czech
Reviewed in: Petkevič, V. (2020). Výzkum CPACT: Komputační psycholingvistická analýza českého textu. Studie z aplikované lingvistiky [Studies in Applied Linguistics], 11(1), 101-106. https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/119843

Kučera, D. (2013). Moderní psychologie: Hlavní obory a témata současné psychologické vědy [Modern Psychology: Main Fields and Questions of Contemporary Psychological Science]. Praha: Grada. Www: GRADA Publishing a.s.


Book Chapters (C)

Kučera, D. (2022). Application of CLARIN Linguistic Tools in Psychological Research. In D. Fišer & A. Witt (Ed.), CLARIN: The Infrastructure for Language Resources (pp. 747-780). Berlin, Boston: De Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783110767377-030

Kučera, D. (2018). Emotionality in Handwriting, Interpersonal Characteristics in Handwriting: Using Computerized Optometric Handwriting Analysis in Psychological Assessment, Computer Comparative Graphometry in the IPCH Research. In Chernov Y. & Nauer M. A. (Eds.), Handwriting Analysis. Validation and Quality (pp. 119-134). Berlin: Neopubli.

Kučera, D. (2018). Komputační lingvistika v kontextu psychologického výzkumu: Současná témata a vybrané přístupy [Computational linguistics in the context of psychological research: Current issues and selected approaches]. In D. Kučera, J. M. Havigerová, J. Haviger, V. Cvrček, Z. Komrsková, D. Lukeš, T. Jelínek, T. Urbánek, J. Franková (Eds.), Výzkum CPACT: Komputační psycholingvistická analýza českého textu [CPACT Research: Computational psycholinguistic analysis of Czech text] (pp. 19–30). České Budějovice: PF JU.

Kučera, D. (2018). Problematika dotazníkového sebeposouzení a posouzení druhým v psychologickém výzkumu [Self-report and other report questionnaires in psychological research]. In D. Kučera, J. M. Havigerová, J. Haviger, V. Cvrček, Z. Komrsková, D. Lukeš, T. Jelínek, T. Urbánek, J. Franková (Eds.), Výzkum CPACT: Komputační psycholingvistická analýza českého textu [CPACT Research: Computational psycholinguistic analysis of Czech text] (pp. 31–42). České Budějovice: PF JU.

Kučera, D. (2018). Úvod do výzkumu CPACT [Introduction to the CPACT research]. In D. Kučera, J. M. Havigerová, J. Haviger, V. Cvrček, Z. Komrsková, D. Lukeš, T. Jelínek, T. Urbánek, J. Franková (Eds.), Výzkum CPACT: Komputační psycholingvistická analýza českého textu [CPACT Research: Computational psycholinguistic analysis of Czech text] (pp. 44–58). České Budějovice: PF JU.

Kučera, D. (2018). Výzkumný soubor a metody výzkumu CPACT [Research sample and methods in the CPACT research]. In D. Kučera, J. M. Havigerová, J. Haviger, V. Cvrček, Z. Komrsková, D. Lukeš, T. Jelínek, T. Urbánek, J. Franková (Eds.), Výzkum CPACT: Komputační psycholingvistická analýza českého textu [CPACT Research: Computational psycholinguistic analysis of Czech text] (pp. 59–86). České Budějovice: PF JU.

Urbánek, T., Kučera, D., & Haviger, J. (2018). Psychometrické charakteristiky použitých testů (Výzkum CPACT) [Psychometric characteristics of the used tests (the CPACT research)]. In D. Kučera, J. M. Havigerová, J. Haviger, V. Cvrček, Z. Komrsková, D. Lukeš, T. Jelínek, T. Urbánek, J. Franková (Eds.), Výzkum CPACT: Komputační psycholingvistická analýza českého textu [CPACT Research: Computational psycholinguistic analysis of Czech text] (pp. 88–109). České Budějovice: PF JU.

Kučera, D., & Haviger, J. (2018). Zpracování výsledků dotazníkových variant sebeposouzení a posouzení druhou osobou [Processing of results of self-report and other report questionnaire variants]. In D. Kučera, J. M. Havigerová, J. Haviger, V. Cvrček, Z. Komrsková, D. Lukeš, T. Jelínek, T. Urbánek, J. Franková (Eds.), Výzkum CPACT: Komputační psycholingvistická analýza českého textu [CPACT Research: Computational psycholinguistic analysis of Czech text] (pp. 141–152). České Budějovice: PF JU.


Proceedings papers (D, WoS)

Kučera, D. (2017). Computational Psycholinguistic Analysis of Czech Text and the CPACT Research. In ISC SGEM (Eds.), 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017: Science & Society Conference Proceedings (pp. 77–84). Albena, Bulgaria: ISC SGEM. https://doi.org/10.5593/sgemsocial2017/32/s11.010

Kučera, D., Hemmerová, E., & Haviger, J. (2017). Revised Interpersonal Adjective Scales (IAS-R): The Czech Translation of the Questionnaire and its Application in a Pilot Study. In ISC SGEM (Eds.), 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts, SGEM 2017: Science & Society Conference Proceedings (pp. 323–330). Albena, Bulgaria: ISC SGEM.

Kučera, D., & Havigerová, J. M. (2016). Quantitative Psycholinguistic Analysis of Formal Parameters of Czech Text. In ISC SGEM (Eds.), 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts, SGEM 2016 (pp. 313–320). Sofia, Bulgaria: ISC SGEM.

Kučera, D., & Haviger, J. (2016). Computational Psycholinguistics as a Tool of Psychological Assessment. In ISC SGEM (Eds.), 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts, SGEM 2016 (pp. 85–92). Sofia, Bulgaria: ISC SGEM.

Kučera, D., & Havigerová, J. M. (2015). Zhodnocení interpersonálních charakteristik pisatele pomocí grafometrické metody [The Assessment of Interpersonal Characteristics of a Writer Using Graphometric Methods]. In E. Maierová et al. (Eds.), PhD Existence 2015: Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Sborník odborných příspěvků (pp. 272–279). Olomouc: FF UPOL.

Kučera, D., Havigerová, J., & Haviger, J. (2011). Využití grafometrie v psychologické diagnostice [Application of Graphometry in Psychodiagnostics]. In M. Dolejš et al. (Eds.), PhD existence I, Česko-slovenská psychologická konference (pp. 269–275). Olomouc: FF UPOL.

Kučera, D., Havigerová, J., & Stuchlíková, I. (2009). Diagnostický potenciál rukopisného záznamu ve výzkumu PORP [Diagnostic Potential of Handwritten Record in the PORP Research]. In M. Blatný et al. (Eds.), Sociální procesy a osobnost 2009: Sborník příspěvků (pp. 199–205). Brno : PsÚ AV ČR.


Proceedings papers (reviewed)

Barrio, E. G., & Kučera, D. (2017). Contemporary Psychology: Top-Ranked Psychological Journals and Most Eminent Psychologist. In D. Kučera (Ed.), Psychology Now! 2017: Sborník odborných prací ze seminářů psychologie (pp. 34–41). České Budějovice: PF JU.

Kučera, D., & Havigerová, J.M. (2017). Představení výzkumu CPACT – Komputační psycholingvistická analýza českého textu [Presentation of CPACT Research – Computational Psycholinguistic Analysis of the Czech Text]. In L. Pitel (Ed.), Sociálne procesy a osobnosť 2016: Zborník príspevkov (pp. 285–293). Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV.

Kučera, D. (2016). Sto třicet let bojů za (nejen českou) vědeckou psychologii [130 Years of Fight for (not only Czech) Scientific Psychology]. In D. Kučera & E. Hemmerová (Eds.), Psychology Now! 2016: Sborník odborných prací ze seminářů psychologie (pp. 7-9). České Budějovice: PF JU.

Kučera, D., & Haviger, J. (2016). Osobnost a text: Kvantitativní psycholingvistická analýza stylisticky diferencovaného českého textu [Personality and Text: Quantitative Psycholinguistic Analysis of the Stylistically Differentiated Czech Text]. In K. Millová, A. Slezáčková, P. Humpolíček, & M. Svoboda (Eds.), Sociální procesy a osobnost 2015: Otázky a výzvy (pp. 206–211). Brno: MU.

Kučera, D. (2016). Výzkum CPACT a možnosti komputační psycholingvistické analýzy textu [CPACT Research and Computational Psycholinguistics Text Analysis Application]. In E. Maierová, L. Viktorová, & M. Dolejš (Eds.), PhD existence 2016: Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, DVD sborník (pp. 1–7).

Kučera, D. (2015). Psychologie v perspektivě vědy a vzdělávání [Psychology in the Perspective of Science and Teaching]. In D. Kučera (Ed.), Psychology Now! 2015: Sborník odborných prací ze seminářů psychologie (pp. 4–7). České Budějovice: PF JU.

Kučera, D., & Havigerová, J. M. (2015). Interpersonální charakteristiky komunikátora z pohledu kvantitativní psycholingvistické analýzy (předběžné sdělení z výzkumné studie) [Interpersonal Characteristics of a Communicator from the Perspective of Quantitative Psycholinguistic Analysis; Research Study Preliminary Report]. In M. Bozogáňová et al. (Eds.), Sociálne procesy a osobnosť 2014: Človek a spoločnosť: Zborník príspevkov zo 17. ročníka medzinárodnej konferencie (pp. 267–274). Košice: Spoločenskovedný ústav SAV.

Kučera, D., & Haviger, J. (2014). Možnosti využití metod komputační lingvistiky v psychologii [Possibilities of Application of Computational Linguistics Methods in Psychology]. In M. Blatný et al. (Eds.), Sborník příspěvků konference Sociální procesy a osobnost 2013: Včera, dnes a zítra (pp. 175–178). Brno: Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.

Kučera, D. (2012). Vývoj psychologické vědy na počátku 21. století [Modern Psychology: Development of Psychological Science at the Beginning of the 21st Century]. In D. Kučera (Ed.), Psychology Now! 2012: Sborník výzkumů a referátů ze semináře Moderní psychologie (pp. 49–62). Praha: Gymnázium Omská.

Kučera, D., Havigerová, J., & Haviger, J. (2011). Grafometrie jako diagnostická metoda [Graphometry as a Psychodiagnostic Method]. In K. Bartošová et al. (Eds.), Sborník příspěvků 14. ročníku konference na téma Sociální procesy a osobnost: Člověk na cestě životem: Křižovatky a mosty (pp. 152–156). Brno: Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.


Published reviews

Kučera, D. (2015). Fernández, E. M., & Cairns Smith, H. Základy psycholingvistiky [Review of the book Základy psycholingvistiky by E. M. Fernández & H. Cairns Smith]. Orbis Scholae, 9(3), 159–161.


Reports

Vorlíčková, S., Jirák, O., Kučera, D. (2022). Česká vědecká psychologie v roce 2022: Zpráva o osobách, pracovištích a projektech [Czech Scientific Psychology in 2022: Report on People, Departments and Projects]. E-psychologie, 16(4), 71-77. https://doi.org/10.29364/epsy.457


Software

Derner, E., Zahálka, J., & Kučera, D. (2023). VRTeacherTraining [Computer software]. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta. http://www.vrteam.cz


Theses

Kučera, D. (2014). Emocionalita v rukopisu, interpersonální charakteristiky v rukopisu [Emotionality in Handwriting, Interpersonal Characteristics in Handwriting] (Doctoral dissertation). Retreived from theses.cz/id/gzsijp

Kučera, D. (2014). Emocionalita v rukopisu, interpersonální charakteristiky v rukopisu (teze disertační práce) [Emotionality in Handwriting, Interpersonal Characteristics in Handwriting, PhD Thesis Proposal] (Doctoral thesis). Retreived from http://is.muni.cz/th/365346/ff_r

Kučera, D. (2007). Projekce osobnostních rysů v písmu [Projection of Personality Traits in Handwriting] (Master thesis). Retreived from http://theses.cz/id/uirgrb


Proceedings (Ed.)

Kučera, D. (Ed.) (2017). Psychology Now! 2017: Sborník odborných prací ze seminářů psychologie. České Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. ISBN 978-80-7394-654-8.

Žlábková, I., Nohavová, A., Najmonová, R., & Kučera, D. (Eds.) (2016). Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu: Sborník abstraktů z XXIV. konference ČAPV konané ve dnech 15.–16. září 2016 v Českých Budějovicích. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. ISBN 978-80-7394-596-1.

Kučera, D., & Hemmerová, E. (Eds.) (2016). Psychology Now! 2016: Sborník odborných prací ze seminářů psychologie [Psychology Now! 2016: Proceedings of Special Works from Seminars of Psychology]. České Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. ISBN 978-80-7394-603-6.

Kučera, D. (Ed.) (2015). Psychology Now! 2015: Sborník odborných prací ze seminářů psychologie [Psychology Now! 2015: Proceedings of Special Works from Seminars of Psychology]. České Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. ISBN 978-80-7394-530-5.

Kučera, D. (Ed.) (2012). Psychology Now! 2012: Sborník výzkumů a referátů ze semináře Moderní psychologie [Proceedings of the Seminar of Modern Psychology]. Praha: Gymnázium Omská. ISBN 978-80-260-2280-0.


Other papers (lectures, posters, interviews)

Kučera, D. (2024, April 6). Cinematická virtuální realita: Budoucnost experimentální psychologie? [Cinematic virtual reality: The future of experimental psychology?]. Invited lecture, Konference Cyberpunk, Ostrava (CZ).

Kučera, D., & Stuchlíková, I. (2024, February 6). Application of VR communication training in teacher training. Invited lecture, Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Bamberg (DE).

Kučera, D., & Derner, E. (2024, January 29). Text – AI – Big5: Odhad osobnostních charakteristik pisatele pomocí ChatGPT [Text – AI – Big5: Estimating personality characteristics of the writer using ChatGPT]. Lecture, PhD Existence XIV 2024, Olomouc (CZ).

Kučera, D. (2023, November 7). Využití technologií pro virtuální realitu při rozvoji komunikačních kompetencí učitelů [Virtual reality technologies in the development of teachers‘ communication skills]. Lecture, Kontexty současné psychologie 2023, Ostrava (CZ).

Kučera, D. (2023, November 1). Jak nás vidí umělá inteligence? [How does artificial intelligence see us?]. Lecture, Akademické půlhodinky JU, České Budějovice (CZ).

Kučera, D. (2023, October 20). Via ad psychologia. Invited lecture, Slavnostní sympozium na počest nově jmenovaných profesorů a docentů – Akademie věd ČR, Praha (CZ).

Kučera, D. (2023, October 6). Staňte se učitelem ve virtuální realitě [Become a teacher in virtual reality]. Workshop, Noc vědců, České Budějovice (CZ).

Kadlčáková, E. (Moderator), & Kučera, D. (Guest). (2023, May 25). Lhář se vyhýbá detailům, oběť slovesům a manipulátor vědcům [The liar avoids the details, the victim the verbs, and the manipulator the scientists] [Radio interview]. In Dopolední host. České Budějovice (CZ): Český rozhlas.

Kučera, D. (2023, April 12). Slova, která nás odhalí? Psychologická analýza textu v 21. století [Words that reveal us? Psychological analysis of the text in the 21st century]. Lecture, Akademické půlhodinky JU, České Budějovice (CZ).

Kučera, D. (2023, January 30). Slova v (ne)šťastných číslech [Words in (Un)Happy Numbers]. Invited lecture, PhD Existence: (Ne)šťastná čísla, Olomouc (CZ).

Kučera, D. (2022, October 26). Slova, která mluví za nás [Words that speak for/about us]. Lecture, Psychotalks, Praha (CZ).

Kučera, D. (2022, September 16). Psychologie užívání slov: Problematika kontextu a jazyka v současném výzkumu [Psychology of Word Use: Role of Context and Language in Current Research]. Lecture, Psychologické dny, Olomouc (CZ).

Kučera, D. (2022, April 21). Využití grafometrické metody v psychologickém výzkumu [The use of the graphometric method in psychological research]. Habilitation lecture, zasedání Vědecké rady FF UK, Praha (CZ).

Kučera, D. (2021, November 10). Text, osobnost a hromada psychologických dat výzkumu. Lecture, Psychotalks, cyklus přednášek Psychočas, České Budějovice (CZ).

Kučera, D. (2021, November 24). Psychologie užívání jazyka: Vliv kontextu a kultury v psychologicko-lingvistickém výzkumu. Lecture, Kontexty současné psychologie: Psychologické aspekty pomáhání 2021, Ostrava (CZ).

Kučera, D. (2021, September 24). Slova jako zrcadlo osobnosti. Lecture, Noc vědců, České Budějovice (CZ).

Kučera, D. (2021, July 19). Do you know who I am? Lecture, International Congress of Psychology (ICP 2020+), Prague (CZ). 

Kučera, D. (2021, July 19). What the Words Say about You: Cross-Linguistic Study on Personality and Word Use. Lecture, International Congress of Psychology (ICP 2020+), Prague (CZ). 

Kučera, D. (2021, March). Podle sebe soudím tebe. Téma, 12 (19. 3. 2021), 46–53.

Kučera, D. (2021, January). Jak nás vidí druzí lidé  [How other people see us]. Lecture, Inspire Academy, on-line (CZ, SK).

Kučera, D., Stuchlíková, I., Potužníková, E., Mrhálek, T., & Plassová, M. (2020, November). Výzkum chování a prožívání lidí v „době covidové“ [Research into the behavior and emotions of people in the „covid period“]. Lecture, Noc vědců, České Budějovice (CZ).

Stuchlíková, I., Kučera, D., Potužníková, E., Mrhálek, T., & Plassová, M. (2020, September). Psychologické souvislosti výskytu koronaviru v ČR [Psychological contexts of coronavirus outbreak in the Czech Republic]. Lecture, Psychologické dny, Olomouc (CZ).

Kučera, D. (2020, February). Známe se lépe, když se známe lépe? aneb Shody a asymetrie mezi sebeposouzením a posouzením druhým člověkem [Do we know each other? Self- and other-agreement and asymmetry]. Invited lecture, PhD Existence: Člověk a čas, Olomouc (CZ).

Kučera, D. (2020, February). Psychologie užívání slov: Využití komputační lingvistické analýzy při popisu osobnosti [Psychology of word use: Application of computational linguistic analysis for personality description]. Lecture, PhD Existence: Člověk a čas, Olomouc (CZ).

Kučera, D. (2019, December). Osobnost skrytá za slovy: Psychologické využití výpočetní analýzy textu [Personality hidden beyond the words: Psychological application of computational text analysis]. Invited lecture, XIV. Plzeňský psychologický den, Plzeň (CZ).

Kučera, D. (2019, November). Jak nás vidí druzí lidé aneb Jak lidé posuzují svou osobnost a osobnost druhého [How other people see us: How people judge their personality and the personality of another person]. Lecture, Akademické půlhodinky JU, České Budějovice (CZ).

Kučera, D. (2019, November). Sebeposouzení a posouzení druhého: Shody a asymetrie ve výsledcích psychologických testů [Self-reports and other-reports: Similarities and asymmetries in results of psychological tests]. Invited lecture, FSVAZ Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra (SK).

Bártů, R. (Moderator), & Kučera, D. (Guest). (2019, November 5). Nejlépe nám rozumí lidé, kteří jsou nám podobní [People who are similar to us understand us best] [Radio interview]. In Dopolední host. České Budějovice: Český rozhlas.

Kučera, D. (2019, September ). Jak nás vidí druzí lidé [How other people see us]. Lecture, Noc vědců, České Budějovice (CZ).

Kučera, D. (2018, November). Hledání osobnosti mezi slovy [Searching for a personality among words]. Lecture, Akademické půlhodinky JU, České Budějovice (CZ).

Kučera, D. (2018, September). Analysis of Formal Characteristics of Text in the CPACT Research: Enhancing the LIWC Linguistic Processing for the Czech Language. Lecture, International Conference on Global Trends in Social Sciences, Humanities, Business Economics & Life Sciences, Accra (GH).

Kučera, D., & Haviger, J. (2017, September). Využití variant dotazníkového sebeposouzení a posouzení druhou osobou ke zhodnocení interpersonálních charakteristik účastníků výzkumu CPACT [Self-report and other-report questionnaires variants in interpersonal focused assessment of participants in the CPACT research]. Lecture, Sociální procesy a osobnost, Brno (CZ).

Kučera, D. (2017, August). Computational Psycholinguistic Analysis of Czech Text and the CPACT Research. Lecture, 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017, Albena (BU).

Kučera, D., Hemmerová, E., & Haviger, J. (2017, August). Revised Interpersonal Adjective Scales (IAS-R): The Czech Translation of the Questionnaire and its Application in a Pilot Study. Poster, 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017, Albena (BU).

Kučera, D., & Skálová, K. (2017, April). Jací lidé jsou, poznají z toho, jak mluví[What people are as they speak]. Interview, Českobudějovický deník.

Kučera, D. (2017, March). Computational Psycholinguistic Analysis of Czech Text and the CPACT Research. Poster, ICPS 2017: International Convention of Psychological Science, Vienna (AT).

Kučera, D. (2016, October). Praxe inkluzivního vzdělávání v Norsku [Inclusive Education Praxis in Norway]. Lecture, Týden pro inkluzi 2016, České Budějovice (CZ).

Kučera, D. (2016, September). Specifika pedagogické přípravy a učební praxe v Norsku a ČR [Specifics of Teacher Training and Teaching Praxis in Norway and CR]. Lecture, XXIV. výroční konference ČAPV: Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu, České Budějovice (CZ).

Kučera, D., & Havigerová, J. M. (2016, September). Představení výzkumu CPACT – Komputační psycholingvistická analýza českého textu [Introduction of the CPACT Research – Computational Psycholinguistic Analysis of Czech Text]. Poster, Social Processes and Personality Conference 2016 (SPO), Nový Smokovec (SK).

Kučera, D. (2016, September). Příprava výzkumného projektu – teorie, praxe a metodologická úskalí [Research Project Design – Theory, praxis and Methodological Difficulties]. Conference seminar, XXIV. výroční konference ČAPV: Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu, České Budějovice (CZ).

Kučera, D., & Havigerová, J. M. (2016, August). Quantitative Psycholinguistic Analysis of Formal Parameters of Czech Text. Poster, SGEM Conference 2016, Albena (BU).

Kučera, D., & Haviger, J. (2016, August). Computational Psycholinguistics as a Tool of Psychological Assessment. Lecture, SGEM Conference 2016, Albena (BU).

Kučera, D. (2016, June). School Motivation and Learning Environment: Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practice. Lecture, NTNU (Norwegian University of Science and Technology), Trondheim (NO).

Kučera, D. (2016, February). Výzkum CPACT a možnosti komputační psycholingvistické analýzy textu [CPACT Research and Potential of Computational Psycholinguistics Analysis]. Lecture, Ph.D. Existence 6, Olomouc (CZ).

Kučera, D. (2016, February). Možnosti využití komputační lingvistiky v psychodiagnostice [Possibilities of Using Computational Psycholinguistics in Psychodiagnostics]. Lecture, Zimní škola kognitivní psychologie, Nepřívěc u Sobotky (CZ).

Kučera, D., & Haviger, J. (2015, September). Osobnost a text: Kvantitativní psycholingvistická analýza stylisticky diferencovaného českého textu [Personality and Text: Quantitative Psycholinguistic Analysis of the Stylistically Differentiated Czech Text]. Lecture, Social Processes and Personality Conference 2015 (SPO), Brno (CZ).

Rokos, L., Žlábková, I., Petr, J., & Kučera, D. (2015, September). Klima třídy v procesu badatelsky orientovaného vyučování. Lecture, Konference ČAPV 2015, Plzeň (CZ).

Kučera, D. (2015, March). Experimentální indukce emocí [Experimental Induction of Emotions]. Lecture, Moc emocí: Celostátní konference ČASP, z.s., Praha (CZ).

Kučera, D., & Havigerová, J. (2015, February). Zhodnocení interpersonálních charakteristik pisatele pomocí grafometrické metody [The Assessment of Interpersonal Characteristics of a Writer Using Graphometric Methods]. Lecture, Konference PhD existence V: Čs. psychologická konference (UPOL), Olomouc (CZ).

Kučera, D., & Havigerová, J. (2014, September). Sociální charakteristiky komunikátora z pohledu kvantitativní psycholingvistické analýzy [Social Characteristics of a Communicator from the Perspective of Quantitative Psycholinguistic Analysis]. Poster, Social Processes and Personality Conference 2014 (SPO), Stará Lesná (SK).

Kučera, D., & Havigerová, J. (2014, June). Application of Computational Linguistics Methods in the Assessment of a Communicator’s Psychological Characteristics. Lecture, IACEP Conference 2014, Budapest (HU).

Kučera, D., & Haviger, J. (2014, June). Quantitative Psycholinguistic Analysis of Formal Parameters of Czech Text. Poster, International Quantitative Linguistics Conference (QUALICO 2014), Olomouc (CZ).

Kučera, D., & Haviger, J. (2013, September). Možnosti využití metod komputační lingvistiky v psychologii [Possibilities of Application of Computational Linguistics Methods in Psychology]. Poster, SPO 2013, Třešť (CZ).

Kučera, D., & Haviger, J. (2013, February). Metody experimentální emoční indukce [Experimental Use of Mood Induction Procedures]. Lecture, Zimní škola kognitivní psychologie (AV ČR), Malá Skála (CZ).

Kučera, D., & Haviger, J. (2012, October). Using Mood Induction Procedures in Psychological Research. Lecture, International Conference on Education and Educational Psychology (ICEEPSY 2012), Istanbul (TR).

Kučera, D., Havigerová, J., & Haviger, J. (2011, September). Grafometrie jako diagnostická metoda [Graphometry as a Psychodiagnostic Method]. Lecture, Sociální procesy a osobnost: Člověk na cestě životem: Křižovatky a mosty (FF MU), Kroměříž (CZ).

Kučera, D. (2011, May). Možnosti využití grafometrie v psychologickém výzkumu [Application of Graphometry in Psychological Research]. Lecture, PsÚ FF MU, Brno (CZ).

Kučera, D., & Havigerová, J. (2011, May). Metrický přístup ve studiu psychologie rukopisu [Metrical Approach in the Field of Psychology of Handwriting]. Poster, Kondášovy dny 2011 (FF MU), Brno (CZ).

Kučera, D., Havigerová, J., & Haviger, J. (2011, April). Diagnostické využití grafometrie [Application of Graphometry in Diagnostics]. Lecture, Konference PhD existence: Čs. psychologická konference (UPOL), Olomouc (CZ).

Kučera, D., & Havigerová, J. (2010, July). Metrical Approach in Diagnostics of Handwriting. Poster, 15th European Conference on Personality (EAPP), Brno (CZ).

Kučera, D. (2010, January). Rukopis a psychologická diagnostika [Handwriting and Psychodiagnostics]. Lecture, PsÚ FF MU, Brno (CZ).

Kučera, D., & Havigerová, J. (2010, January). Rukopis v diagnostické perspektivě [Handwriting in Diagnostic Perspective]. Lecture, Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku IX. (FSS MU), Brno (CZ).

Kučera, D. (2009, December). Rozbor rukopisu jako diagnostická metoda [Handwriting Analysis as a Diagnostic Method]. Lecture, Plzeňský psychologický den (ČMPS), Plzeň (CZ).

Kučera, D., & Havigerová, J. (2009, September). Diagnostický potenciál rukopisného záznamu. Poster, Sociální procesy a osobnost (AV ČR), Třešť (CZ).