Záznamy psychologických přednášek

Výzkum chování a prožívání lidí v „době covidové“

27. listopadu 2020

Prezentace představuje výsledky národní studie „JUPSYCOR: Psychologické souvislosti výskytu koronaviru v ČR“, která se zaměřila na sběr výpovědí dospělých obyvatel ČR o jejich chování a prožívání v období tzv. první vlny epidemie. Toto video bylo prezentováno 27. listopadu 2020 v rámci Noci vědců na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.

Autoři: Dalibor Kučera, Iva Stuchlíková, Eva Potužníková, Tomáš Mrhálek, Michala Plassová
Prezentuje: Dalibor Kučera

© Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2020 – https://youtu.be/UjUVXtAilj8


Psychologické souvislosti výskytu koronaviru v ČR

17. září 2020

Anotace: Příspěvek představuje výsledky národní studie JUPSYCOR: Psychologické souvislosti výskytu koronaviru v ČR, která se zaměřila na sběr výpovědí dospělých obyvatel ČR o jejich chování a prožívání v období od 18. března do 24. května 2020. Studie se zúčastnilo 2717 respondentů ve věku 18–89 let, kteří poskytli textové odpovědi na tři otevřené otázky, vyplnili sadu dotazníků, SRQ20 (Self-Reporting Questionnaire), SEHP (Subjective Emotional Habitual Well-being Scales) a HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale), a sdělili základní demografické informace o své osobě. Při zpracování dat bylo sledované období rozděleno do čtyř časových rámců, které respektují klíčové milníky související se společenskou a bezpečnostní situaci. V představených výsledcích je popsán vývoj situace (analýza trendů v prožívání respondentů v průběhu času) a souvislosti spojené s pohlavím a věkem respondentů.

Autoři: Iva Stuchlíková, Dalibor Kučera, Eva Potužníková, Tomáš Mrhálek, Michala Plassová
Prezentuje: Dalibor Kučera

Záznam přednášky:
© ČMPS, 2020 – https://www.youtube.com/channel/UCdPgED07k3wOinCKHFrIdxA


Jak nás vidí druzí lidé aneb Jak lidé posuzují svou osobnost a osobnost druhého

26. listopadu 2019

Anotace: Přednáška se věnuje výzkumu osobnostního sebeposouzení a posouzení druhým člověkem. Jak sami sebe vidíme a proč svůj obraz často zkreslujeme? Jak dobře a v čem nás druzí lidé dokáží posoudit? Jsou lidé, kteří (se) posuzují lépe než druzí? Odpovědi na tyto a další otázky se dozvíte v prezentaci výsledků nové sociálně-psychologické studie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Více informací se dozvíte také v rozhovoru pro Český rozhlas:


Hledání osobnosti mezi slovy

13. listopadu 2018

V období 2016–2018 byl na Pedagogické fakultě JU realizován výzkumný projekt CPACT (Komputační psycholingvistická analýza českého textu), který se zaměřil na studium mezilidské komunikace. Zajímají-li Vás výsledky tohoto výzkumu, podívejte se na přednášku, která proběhla 13. listopadu 2018 v historické budově Jihočeského muzea.

Záznam přednášky: