Přednáška Slova v (ne)šťastných číslech (30. 1. 2023, Olomouc)

Myšlenka, že způsob, jakým užíváme slova, odráží naši povahu a naše charakteristiky, se v laické i odborné literatuře objevuje odnepaměti. Moderní technologie nám v posledních letech daly možnost tyto vztahy sledovat v rozsahu, který dříve nebyl možný – pomocí zpracování a interpretace velkého množství textů pokročilými výpočetními postupy, mimo jiné strojovým učením.

Přes všechny úspěchy a pokrok, který psychologicko-lingvistická analýza komunikace v posledních letech zaznamenala, se stále musíme zamýšlet nad řadou důležitých otázek a problémů, které jsou spojené jak s jejími teoretickými východisky, tak s aplikační rovinou.

Z jakých předpokladů moderní analýza textu vlastně vychází? Jaké jsou současné trendy v analýze textu a jaké souvislosti mohou ovlivnit její další vývoj? Jaká jsou rizika využívání umělé inteligence, resp. strojového učení, při práci s textem v psychologii? Na tyto a další otázky se zaměříme v příspěvku věnovaném tématu psychologie užívání slov – Slova v (ne)šťastných číslech.

Konference PhD Existence – 30. ledna 2023, Olomouc
https://phdexistence.czhttps://phdexistence.cz/program/