Přednáška „Cinematická virtuální realita: Budoucnost experimentální psychologie?“ (sobota, 6. 4. 2024)

Přednáška seznámí posluchače s využitím virtuální reality (VR) v psychologickém výzkumu.

Pozornost bude věnovaná zejména cinematické VR, která umožňuje expozici fotorealistické audiovizuální scény přímo ve VR headsetu. Nabízí možnost zprostředkovat simulace různorodých situací a scén, které jsou využitelné například při komunikačním tréninku, ale také při realizaci psychologických experimentů. Díky vysoké míře imerzivity prostředí, bezpečnosti participantů, dostupnosti a nenáročnosti přípravy simulace, ale také dostatečné experimentální kontrole nad situací je možné o této metodě přemýšlet jako o perspektivním nástroji při realizaci pokročilého psychologického výzkumu. V příspěvku jsou diskutovány přínosy metody, ale také její limity a perspektivy dalšího vývoje.

Ostrava, 6. dubna 2024
Konference se koná v aule Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity
https://www.cyberpsycho.cz/