Nová kniha „Osobnostní markery v textu“

Prohlédněte si novou knihu, Osobnostní markery v textu, která vyšla v prosinci 2020 v Nakladatelství PF JU. Publikace je zaměřena na oblast psychologie užívání jazyka – na analýzu a interpretaci mezilidské komunikace pomocí psychologických a lingvistických metod.

Publikace ve formátu PDF (9,3 MB)
English preview PDF (0,7 MB)

Kniha seznamuje čtenáře se vztahy, které je možné nalézt mezi verbálním projevem, formou a obsahem slovní písemné komunikace, a osobnostními charakteristikami komunikujícího, a to prostřednictvím aplikace kvantitativních výpočetních postupů.

Představena jsou východiska psychologicko-lingvistické analýzy, vybrané metody popisu textu a osobnosti mluvčího, ale také design a výsledky tří původních českojazyčných studií.

Cílem publikace je přinést ucelený přehled problematiky, prezentovat dosažené vědecké poznatky a podpořit efektivní využití psychologicko-lingvistických metod ve výzkumu osobnosti.


Kučera, D. (2020). Osobnostní markery v textu: Aplikace kvantitativní psychologicko-lingvistické analýzy písemného projevu při popisu osobnosti [Personality markers in text: Application of quantitative psychological-linguistic analysis of written text in personality description]. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta.

Citace APA