Přednáška „Slova, která nás odhalí?“ (středa 12. 4. 2023)

Srdečně Vás zveme na přednášku z cyklu Akademické půlhodinky, která bude věnovaná psychologické analýze textu. Kdy: středa 12. 4. 2023 v 16:00Kde: Alšova jihočeská galerie – U Černé věže 22, České Budějovice, 370 01 Slova, která nás odhalí? Psychologická analýza textu v 21. století Moderní technologie nám poskytují dosud nevídané možnosti,…

číst více

Přednáška Slova v (ne)šťastných číslech (30. 1. 2023, Olomouc)

Myšlenka, že způsob, jakým užíváme slova, odráží naši povahu a naše charakteristiky, se v laické i odborné literatuře objevuje odnepaměti. Moderní technologie nám v posledních letech daly možnost tyto vztahy sledovat v rozsahu, který dříve nebyl možný – pomocí zpracování a interpretace velkého množství textů pokročilými výpočetními postupy, mimo jiné strojovým učením….

číst více

Přednáška na Psychologických dnech 2022

16. září 2022, Olomouc Psychologie užívání slov: Problematika kontextu a jazyka v současném výzkumu Příspěvek pojednává o roli jazyka, kultury a kontextu při kvantitativní psychologické analýze textu. Předmětem zájmu jsou současné metody a přístupy ve výpočetní analýze verbální komunikace a výzvy, které souvisejí s realizací cross-jazykových a cross-kulturních studií. Problematika…

číst více

Nově publikované články k psychologii užívání slov

V roce 2022 byly publikované dvě autorské studie věnující se tematice psychologické analýzy textu. Jejich předmětem jsou základní výzvy současné psychologicko-lingvistické analýzy – problematika typu textu (textového registru) a slovanských jazyků a problematika vlivu jazyka a kultury. Kučera, D., Haviger, J., & Havigerová, J. M. (2022). Personality and Word Use:…

číst více

Americký psycholog J. W. Pennebaker v ČR

Profesor James W. Pennebaker z Texaské univerzity v Austinu patří mezi nejvíce citované sociální vědce na světě a je držitelem několika národních i mezinárodních vědeckých ocenění. Úzce spolupracuje s výzkumníky v oblasti informatiky, lingvistiky, komunikace a dalších oborů a zabývá se přirozeným jazykem a jeho vlivu na skupinovou dynamiku a…

číst více

Přednáška na Noci vědců – Slova jako zrcadlo osobnosti

V pátek 24. září 2021 proběhla přednáška Slova jako zrcadlo osobnosti, představená jako součást akce Noc vědců na naší univerzitě. Prezentace se věnovala možnostem využití psychologické analýzy textu při popisu osobnosti komunikujícího (mluvčího). Více informací naleznete na oficiálních stránkách Noci vědců: https://www.nocvedcu.cz/…/3518-slova-jako-zrcadlo…

číst více

Psychologicko-lingvistický výzkum na University of Arizona

Od února do června 2021 probíhal na americké University of Arizona výzkumný projekt „Personality Processes and Oral Communication“, který byl podpořen Fulbright-Masarykovým stipendiem Komise J. W. Fulbrighta (2020-28-11). Projekt realizoval dr. Dalibor Kučera (Katedra psychologie PF JU) ve spolupráci s prof. Matthiasem Mehlem (Psychology Department, Naturalistic Observation of Social Interaction…

číst více

Nová kniha „Osobnostní markery v textu“

Prohlédněte si novou knihu, Osobnostní markery v textu, která vyšla v prosinci 2020 v Nakladatelství PF JU. Publikace je zaměřena na oblast psychologie užívání jazyka – na analýzu a interpretaci mezilidské komunikace pomocí psychologických a lingvistických metod. Publikace ve formátu PDF (9,3 MB)English preview PDF (0,7 MB) Kniha seznamuje čtenáře…

číst více

Lednový webinář „Jak nás vidí druzí lidé?“

Srdečně zvu všechny zájemce na svou lednovou on-line přednášku Jak nás vidí druzí lidé?, organizovanou v rámci cyklu přednášek SmartTalk. Dvouhodinová přednáška proběhne v pondělí 18. ledna 2021 od 18 hodin. Více informací naleznete na stránce organizátorů a níže v textu. Aktuálně: Přednáška proběhne ve formě on-line webináře. Oficiální informace…

číst více

Projekt JUPSYCOR: Psychologické souvislosti výskytu koronaviru v ČR

Zúčastněte se našeho výzkumu zaměřeného na získávání výpovědí lidí o jejich chování a prožívání v mimořádné situaci šíření koronaviru v České republice. Projekt JUPSYCOR, Psychologické souvislosti výskytu koronaviru v ČR, je obecně prospěšný, nekomerční výzkum. Cílem výzkumu je získávat a interpretovat výpovědi respondentů, sledovat vývoj v čase a poskytnout podklady…

číst více